Procedura Przyjęcia

Jak dostać się do Domu Rencisty ,,U Renaty w Ryczówku ?
1.  Osoba potrzebująca pomocy, członek rodziny lub opiekun powinien zgłosić sytuację do Domu Seniora ,,U Renaty’’
2.  Zainteresowani powinni pozyskać zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia Osoby, która stara się o zamieszkanie w Domu Rencisty
3.   Po ustaleniu daty przyjęcia Osoby należy zgłosić się do Domu Rencisty” z następującymi dokumentami:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy, karta ubezpieczenia NFZ, –  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dana osoba posiada, kartę zaopatrzenia w środki pomocnicze – NFZ ,zaświadczenie o stanie zdrowia lub wypis z placówki medycznej,  lista leków przyjmowanych przez Mieszkańca,  wykaz osób sprawujących opiekę faktyczną (przedstawicieli ustawowych Mieszkańca).

Informacje dodatkowe dotyczące Mieszkańca.  Aktualne wyniki badań: Ob., morfologia, poziom cukru, badanie ogólne moczu.

Zapraszamy do naszej galerii – zobacz jak się u nas mieszka!

DESIGN: 2Becreative.pl